Терапевтическое отделение №3 — Расписание

ФИО специалиста Нечётные числа месяца Чётные числа Примечание
Зав. отд. Энден С.Ю. 8.30 — 15.30 14.00 — 21.00  
Балковая Ю.Н. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Бахарева И.А. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Божок Т.В. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Виноградская Л. А. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Гавриш  Л.И. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Гончарова А.Ю. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Исангулова К.Д. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Кемпи Е.А. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Киселёва Е.П. 8.30 — 14.30    
Киян Л.Э. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Козьякова Ю.В. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Копейка С.Ю. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Мамина А.И. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Нагимуллина Р.Ф. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Поляква И.В. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Гутман Т.И 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00 среда не  работает
Агарзаева И.А.     Отпуск по уходу за ребенком
Камбегова А.М. 8.30 — 14.30    
Фарманян Р.С.     Отпуск по уходу за ребенком
Рысева Л.Н.   15.00 — 21.00  
Щедрина М.Ю.   15.00 — 21.00  
Гончар И.Б. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Асташхина Н.Ю. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Ермоленко А.П. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00