Терапевтическое отделение №3 — Расписание

ФИО специалиста Чётные числа месяца Нечётные числа Примечание
Зав. отд. Энден С.Ю. 8.30 — 15.30 14.00 — 21.00  
Балковая Ю.Н. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Бахарева И.А. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Божок Т.В. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Виноградская Л. А. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Гавриш  Л.И. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Гончарова А.Ю. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Исангулова К.Д. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Кемпи Е.А. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Киселёва Е.П.      Отпуск по уходу за ребенком
Киян Л.Э. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Козьякова Ю.В. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Копейка С.Ю. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Мамина А.И. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Нагимуллина Р.Ф. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Поляква И.В. 8.30 — 14.30 15.00 — 21.00  
Гутман Т.И 15.00 — 21.00 8.30 — 14.30 среда не  работает
Агарзаева И.А.   8.30 — 14.30  
Камбегова А.М.   8.30 — 14.30  
Фарманян Р.С.     Отпуск по уходу за ребенком
Рысева Л.Н. 15.00 — 21.00    
Щедрина М.Ю. 15.00 — 21.00